Senin, 18 Maret 2019

Contoh Teks Pidato Singkat Bahasa Sunda Islami, Tema Pépéling Hirup Didunya!

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal/peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato merupakan salah satu teori dari pelajaran bahasa indonesia.Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya atau khalayak ramai.

Fungsi pidato
 • Mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan.
 • Mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi.
 • Menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu 1 orang saja yang melakukan orasi/pidato tersebut.
 • mempermudah komunikasi.

Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karier yang baik. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Dalam berpidato, penampilan, gaya bahasa, dan ekspresi kita hendaknya diperhatikan serta kita harus percaya diri menyampaikan isi dari pidato kita, agar orang yang melihat pidato kita pun tertarik dan terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan.


Baca Juga:Praktik pidato
 • Biasanya dipraktikkan oleh pemimpin organisasi kepada anak buah organisasinya
 • Dipraktikkan oleh pemimpin atau pejabat negara guna mempermudah adanya komunikasi sehingga terciptanya keadaan yang demokratis
 • Dipraktikkan untuk menenangkan massa / khalayak ramai
 • Biasanya seorang pemimpin atau orang yang berpengaruh diwajibkan untuk menguasai teori pidato

Contoh pidato
 • Pidato kenegaraan
 • Pidato wisuda
 • Pidato kepemimpinan
 • Pidato keagamaan
 • Orasi
 • pidato singkat
Memang harus kita akui, kemampuan berpidato sangatlah tidak mudah dipelajari, kita butuh berbagai teori yang memadai, tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk latihan secara konsisten sehingga nanti kita bisa menyampaikan pidato dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, kami sengaja mengumpulkannya dengan harapan para sahabat bisa lebih mudah dan praktis dalam mempelajari teori dan contoh pidato.Banyak sekali contoh Pidato dari pidato bahasa inggris , pidato tentang narkoba,pidato bahasa indonesia,pidato kemerdekaan, pidato tentang kebersihan, pidato jokowi, pidato perpisahan, pidato Tentang Guru,pidato agama islam,pidato globalisasi dan contoh pidato agama,contoh pidato tentang disiplin,contoh pidato tentang lingkungan, contoh pidato narkoba, contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan, contoh pidato yang menarik perhatian, contoh pidato perpisahan, contoh pidato persuasif ,Contoh Pidato Bahasa Inggris , Contoh Pidato Bahasa Jawa , Contoh Pidato Bahasa Arab, Kumpulan Pidato , Koleksi Pidato Terbaru Lainnya.


Contoh Pidato
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah wasyukurillah, pangersa kanggo bapa/ibu pupuhu sakola, pangersa bapa/miwah ibu guru anu ku simkuring di mulyakeun, sareng pangersa réréncangan anu ku simabdi pikahormat.
Langkungkung tipayun sateuacana sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka gusti nu maha suci. Alhamdulillah ku rahmat sareng hidayah manténa dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng nikmat islam dugi ka urang sadaya tiasa kempél ngariung pateupung lawung di ieu kasempatan.
Dina dageut ieu simkuring badé ngabiantarakeun hiji biantara kalayan singket ngeunaan kana pépéling keur urang hirup didunia ieu, dina judul biantara nu baris badé dikapindang keun nyaéta pépéling kanggo urang keu hirup di dunya.

Nah, hadirin anu kusimkuring dipikahormat. Urang hirup di dunya téh moal tiasa salawasna, sakapeung mah kadang urang sok ti kusruk ti tajong nepi ka ragag ku lantaran sabab urang mung ukur sibuk neangan kabagjaan pikeun dunya hungkul, dugi ka urang poho keur pibeukeulan hirup di kalanggengan alam engkina, nyaéta alam akhérat.
Dulur-dulur sakalian, nu ku simkuring dipikahormat.. Teu salah émang lamun ceunah urang néangan kabagjaan di alam dunya, tapi kahadé ulah neupi ka poho kanu pancen utama urang hirup di dunya ieu, nyaéta séja ibadah ka mantena!
Dulur-dulur sakalian.. Ayeuna mumpung urang masih aya kénéh di alam dunya iéu, hayu urang mangga nyieun kahadéan sa loba-lobana. Jadikeun diri urang supados tiasa mangpaat ka sasama, boh keur diri sorangan boh keur batur.
Hayu urang silih tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, Bikeun naon nu tiasa ku urang dibikeun, sok sanajan saleutik naon baé lamun éta émang aya mangpaatna keur nu lian mangga urang silih tulungan.

Sarta urang kudu daék akur jeung saha baé, lobakeun dulur ulah malah pa téangan-téangan musuh, ceuk kolot urang ogé kapan aya paribasa kieu : "Babaturan sarébu can cekap, tapi musuh hiji kalobaan teuing."
Nah, jadi nu ngarana silaturahmi mah éta téh tiasa bakal manjangkeun rejeki sareng majangkeun umur, tah kitu mereun kacindékana mah...??? Jadi, sumangga urang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, ti ayena kasasaha baé.
Nah, mung sakitu waé meren pidato singkét ti simkuring, hapunteun pisan bilih aya basa anu teu merenah sareung teu leureus saur agama.
Mun beneur nya étamah kaluarna tinu agama, mun salah mah nya éta leureus pisan tina kahilapan ti simkuring, hatur nuhun kasadayana.
wassalamualaikum Wr. Wb

Nah demikianlah pidato/biantara singkat bahasa sunda dengan judul pepeling urang hidup didunia. Semoga dengan biantara ini dapat lebih mengingatkan kita juga termasuk saya pribadi, dalam hal untuk saling berbagi, beribadah, menolong kesesama dan lain sebagainya, sebagaimana tugas utama kita hidup didunia ini. Amin