Minggu, 17 Maret 2019

Contoh Teks Pidato Singkat Bahasa Sunda Tentang Bahaya Rokok

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal/peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato merupakan salah satu teori dari pelajaran bahasa indonesia.Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak anak buahnya atau khalayak ramai.

Fungsi pidato
 • Mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan.
 • Mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi.
 • Menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu 1 orang saja yang melakukan orasi/pidato tersebut.
 • mempermudah komunikasi.

Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karier yang baik. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Dalam berpidato, penampilan, gaya bahasa, dan ekspresi kita hendaknya diperhatikan serta kita harus percaya diri menyampaikan isi dari pidato kita, agar orang yang melihat pidato kita pun tertarik dan terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan.


Baca Juga:Praktik pidato
 • Biasanya dipraktikkan oleh pemimpin organisasi kepada anak buah organisasinya
 • Dipraktikkan oleh pemimpin atau pejabat negara guna mempermudah adanya komunikasi sehingga terciptanya keadaan yang demokratis
 • Dipraktikkan untuk menenangkan massa / khalayak ramai
 • Biasanya seorang pemimpin atau orang yang berpengaruh diwajibkan untuk menguasai teori pidato

Contoh pidato
 • Pidato kenegaraan
 • Pidato wisuda
 • Pidato kepemimpinan
 • Pidato keagamaan
 • Orasi
 • pidato singkat
Memang harus kita akui, kemampuan berpidato sangatlah tidak mudah dipelajari, kita butuh berbagai teori yang memadai, tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk latihan secara konsisten sehingga nanti kita bisa menyampaikan pidato dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, kami sengaja mengumpulkannya dengan harapan para sahabat bisa lebih mudah dan praktis dalam mempelajari teori dan contoh pidato.Banyak sekali contoh Pidato dari pidato bahasa inggris , pidato tentang narkoba,pidato bahasa indonesia,pidato kemerdekaan, pidato tentang kebersihan, pidato jokowi, pidato perpisahan, pidato Tentang Guru,pidato agama islam,pidato globalisasi dan contoh pidato agama,contoh pidato tentang disiplin,contoh pidato tentang lingkungan, contoh pidato narkoba, contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan, contoh pidato yang menarik perhatian, contoh pidato perpisahan, contoh pidato persuasif ,Contoh Pidato Bahasa Inggris , Contoh Pidato Bahasa Jawa , Contoh Pidato Bahasa Arab, Kumpulan Pidato , Koleksi Pidato Terbaru Lainnya.


Contoh Pidato
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Wilujeung énjing ka para bapa-bapa ibu-ibu, sadérék, réréncangan sakantenan, puji sinareng sukur abdi panjatkeun ka pangeran anu maha ageung, ku sabab berkat rahmatna urang sadaya tiasa ngariung dina tempat ieu.
Hatur nuhun ogé kanu kasempetan anu parantos dipasihkeun ku bapa/ibu guru ka abdi, kanggo ngadugikeun hiji biantara atanapi pidato ngeunaan kana bahaya roko, hususna kanggo rumaja sareng pelajar sakalian.
Sapertos anu sering ku urang tingal, ayena seueur di balarea masyarakat anu henteu tiasa lesot kanu kagumantungan roko. Sanés bapa-bapa hungkul nanging ogé rumaja, nu langkung parah mah deui dugi ka murangkalih.
Jaman ayena barudak laletik ogé atos mikawanoh nu ngarana roko, duka teurang timana mereun? Jiga kawas henteu paduli kana macem-macem panyakit nu matak nyieun picilakaeun kanggo kasehatan sarta hirup maranehanana engkina.
Kanggo pelajar, ngaroko tiasa ogé disebabkeun ku jalaran faktor lingkungan. Contona, manehna ngarasa isin ku baturna lamun salirana henteu ngaroko, ku kituna anjeunna ogé ngasaan roko dugi ka ahirna malik kacanduan.

Lolobana siswa ogé nganggep yén ngaroko téh nyieun dirina langkung hébat, kerén, sarta dipikasieun ku batur. Padahal mah lamun cenah anjeunna papaduan, ngaroko téh tiasa muka jalur ngamimitian nu matak nyieun ti tigebrusna kana narkoba.
Hadirin sadaya anu ku simkuring dipikahormat, Roko téh kalebet kana zat adiktif, nu margi tiasa menyebabkeun adiksi atanapi nyieun katagian sareng dependensi nyaéta kagumantungan kanggo jalmi anu ngiseupna.
Sabatang roko tiasa ngandung kirang langkung 4.000 rupi bahan kimia nu matak nyieun picilakaeun. Opat ratus diantawisna racun, sedengkeun 40 liana tiasa nyebabkeun kanker. Salian éta roko ngahasilkeun haseup anu ngandung sagala rupi zat kimia nyaéta nikotin sareng TAR.
Nikotin mangrupakeun racun kanggo saraf dina konsentrasi pendek, zat ieu atos tiasa midamel hiji jalmi jadi katagihan. Salanjengna nyaéta zat TAR, nu mangrupakeun bahan kimia anu mipiboga sipat karsinogen atanapi tiasa nyebabkeun kanker.
Dina wanci roko di iseup, TAR lebet ka jero paru-paru, zat ieu tiasa ngendap. Sok katingali geuningan ari jalmi nu sering ngaroko mah waosna sok rada coklat? Tah kitu ogé di saluran pernafasan, sareng paru-paru engkina. Salian ti éta, roko seueur mipiboga zat-zat kimia liana.
Nyeuseup haseup roko sami waé perkawisna sareng ngasupkeun racun kajero awak urang. Seueur kalintang panyakit anu disebabkeun tina haseup roko. Kabiasaan ngaroko sanés waé ngaganggu si tukang ngaroko, nanging ogé ngaganggu ka jalmi-jalmi di sakurilingna.
Kalawan sagala rupi fakta anu aya, tiasa kacindekan yén roko téh nyaéta racun kanggo urang sadaya. Roko tiasa ngabalukarkeun sagala rupi macem panyakit. Teu aya panalungtikan lamun ngaroko tiasa ngabantun perkawis anu saé atanapi positip.

Ku margi kitu para sadérék sakantenan utamina urang para pelajar, rumaja sadayana, hayu urang ngamitian ti ayeuna kénéh kedah silih ngabantosan kanggo nganasehatan jalmi nu sok biasa ngaroko, saé éta diri urang sorangan atanapi jalmi-jalmi di sakitaran urang. Sabab kapadulian urang tiasa nyalametkeun seueur pihak.
Mangga para hadirin sakalian, sakitu baé biantara ti abdi dinten ieu. Mugia urang sadaya leuwih sadar kana bahaya roko. Ulah dugi roko ngarenggut nyawa jalmi-jalmi nu ku urang pikanyaah. Luhur perhatian sareng waktosna, abdi ucapkan hatur nuhun.
Wassalamualaikum Wr Wb..


Demikian contoh mengenai biantara atau  pidato bahasa sunda tentang bahaya rokok singkat, padat, dan jelas kali ini yang bisa saya tuliskan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan artikel diatas dan silahkan dikembangkan.
Mudah-mudahan materi ini dapat dijadikan sekedar untuk bahan inspirasi kamu dalam membawakan pidato bahasa sunda yang berkatan tentang bahaya merokok bagi kesehatan, dan terimakasih atas waktunya, wassalam.