Sabtu, 16 Februari 2019

Contoh Ceramah Singkat Manusia hanyalah Seorang Musafir

Contoh Ceramah Singkat – Ceramah atau pidato keagamaan adalah ceramah yang dilakukan oleh ahli agama atau biasa disebut ustad yang notabennya mempunyai ilmu agama lebih dan dibagikan kepada orang lain dengan tujuan agar banyak yang paham dan mengerti ilmu agama tersebut.

Nasihat menasihati merupakan kewajiban bagi setiap muslim atas muslim yang lainnya. Seorang muslim wajib mengingatkan saudaranya agar mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan.Salah satu bentuk nasihat menasihati antara sesama muslim ialah dengan menyampaikan kultum singakat atau ceramah singkat untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan yang tercela.


Berikut ini adalah contoh ceramah singkat. Mulai dari contoh ceramah pendidikan, contoh ceramah singkat sabar, contoh ceramah tentang ibu, contoh ceramah pergaulan bebas, contoh ceramah menuntut ilmu, contoh ceramah singkat tentang narkoba, contoh ceramah kebersihan, contoh ceramah  kesehatan, contoh ceramah media sosial, contoh ceramah, contoh ceramah tentang aurat, contoh ceramah tentang berbakti kepada orang tua, kumpulan teks ceramah, ,ceramah singkat tentang sedekah, teks ceramah agama, ceramah singkat tentang ilmu, ceramah tentang pendidikan, contoh ceramah umum, contoh teks ceramah umum  , dll.


Ceramah Yang Sering Di Cari:Contoh CeramahnyaAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua
Marilah kita bersama – sama panjatkan puja, puji, dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tepat yang Insya Allah mulia ini Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke pada junjungan kita – manusia terbaik sepanjang zaman yakni besar Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Hadirin yang berbahagia
Kehidupan manusia di dunia hanyalah sebuah pengembaraan dan setiap waktu yang berlalu adalah sebuah langkah menuju apa yang disebut dengan kematian. Kematian dapat dipahami sebagai pintu yang menghubungkan dimensi dunia dan akhirat. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, kematian hanya sebuah peristiwa yang menandakan ketiadaan hidup di dunia karena terpisahnya ruh dan jasad. Bagi seorang mukmin, kematian adalah awal kehidupan yang membahagiakan, yang dengan itu manusia bisa bertemu dengan Tuhannya.
Seorang mukmin menjelang kematiannya akan didatangi oleh malaikat sambil menyampaikan dan memperlihatkan kepadanya apa yang bakal dialaminya setelah kematian. Ketika itu tidak ada hal yang lebih disenanginya kecuali bertemu dengan Tuhan. Berbeda halnya dengan orang kafir yang jiuga diperlihatkan kepadanya apa yang bakal dihadapinya, dan ketika itu tidak ada sesuatu yang lebih dibencinya daripada bertemu dengan Tuhan’’. (H. R. Ahmad) 

Hadirin Yang Berbahagia
Sebenarnya apa makna kehidupan dan kematian ? Apa yang harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan kematian yang Ridhoi-Nya?
Kita hanyalah seorang musafir yang sedang mengembara dan pengembaraan yang terbaik adalah pengembaraan menuju keridhoan Tuhan yang Maha Kekal. Dan semoga pada waktunya, Tuhan menyeru kita dengan seruan: ‘’ Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai-Nya, Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan Masuklah ke dalam Surga-Ku’’. (QS 89: 27-30)
Hadirin yang saya hormati
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, segala kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf dan terima kasih.
Wassalam, Wr. Wb